Random module

Python bootcamp #100DaysOfCode #myNotes

Wil je uit een lijst met elementen een willekeurig element kiezen, dan kun je dit doen door de choice() methode uit de random module te gebruiken.

#om de random module te kunnen gebruiken
#moet je het eerst importeren
import random

def deal_card():
    #een simpele weergave van een dek speelkaarten
    cards = [11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10]
    card = random.choice(cards)
    return card

print(f"De kaart die je getrokken hebt is: {deal_card()}")

You'll only receive email when LUUS andriessen publishes a new post

More from LUUS andriessen