Stilte

Stilte

"Zelfs het kleinste moment van stilte is een manier om in het heden te komen en tevens een manier van verder gaan."
~Jon Kabat-Zinn


You'll only receive email when LUUS andriessen publishes a new post

More from LUUS andriessen