Dystopische maatschappij

Sinds de avondklok heeft de media en de politiek het soms over een "dystopische maatschappij". En ik heb nu maar eens even opgezocht wat daarmee bedoeld wordt. Ik had al een idee, maar wilde het zeker weten.
Volgens de Wikipedia betekend het: een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Een dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename samenleving voorstelt.


You'll only receive email when LUUS andriessen publishes a new post

More from LUUS andriessen