Naamgeving in Python

Python bootcamp #100DaysOfCode #myNotes

PascalCase voor class namen, hoofdletters met underscores voor constanten en kleine letters met underscores voor de rest.
Wat mij opvalt is dat het niet gebruikelijk is om camelCase te gebruiken binnen Python.

class DitIsEenClass:

DIT_IS_EEN_CONSTANTE = 3.14159

dit_is_een_gewone_variable = "Hallo!"

Meer over naamgeving en stijlafspraken binnen Python kun je lezen in de PEP 8 -- Style Guide for Python Code.


You'll only receive email when LUUS andriessen publishes a new post

More from LUUS andriessen