Warrior

Luus Jenkins

"He who conquers himself is the mightiest warrior."
~ Confucius

Dit is mijn warrior Luus Jenkins. Vanavond speel ik samen met mijn gilde "The Golden Hart". Ik loop dan voorop als tank. Altijd spannend. Altijd leuk!


You'll only receive email when LUUS andriessen publishes a new post

More from LUUS andriessen